Voor wie is deze site bedoeld ?

Deze site wordt bijgehouden om de inwoners en toeristen op de hoogte te houden van alle evenementen en activiteiten die er in Ruurlo plaatsvinden.

Wat wordt verstaan onder een evenement ?

Een evenement is een incidentele gebeurtenis welke losstaat van de normale wekelijkse activiteiten van een bedrijf, stichting of vereniging. Dus geen normale openingstijden, wekelijkse bijeenkomsten, trainingstijden of wedstrijdtijden.

Door wie wordt de site bijgehouden ?

De site wordt aan de hand van de aanmeldingen bijgewerkt door de vrijwilligers van de VVV in Ruurlo.

Wie mogen de evenementen aanmelden ?

Iedereen mag evenementen aanmelden, dus particulieren, bedrijven, verenigingen en stichtingen. Er dient altijd wel een contactpersoon opgegeven te worden met email en telefoonnummer zodat e.e.a. geverifieerd kan worden. De beheerders houden zich het recht voor om evenementen te weigeren.

Welke gegevens dienen te worden aangeleverd ?

Op het aanmeldformulier op deze site kan men zien wat er dient te worden aangeleverd.

Kunnen er ook foto's worden aangeleverd ?

Op deze site worden geen foto's gepubliceerd, maar de volledige gegevens staan ook vermeld op de website van de VVV in Ruurlo, daar kunnen wel een foto bij worden geplaatst. kijk op www.vvvruurlo.nl onder de agenda.

Kunnen er ook evenementen buiten Ruurlo worden aangemeld ?

Normaal gesproken niet, maar indien er een duidelijke band is met Ruurlo kan hiervoor een uitzondering gemaakt worden, ter beoordeling door de beheerders.


Terug naar hoofdpagina